Gryningeskolan 08-580 808 80   Gryningeskolans förskola 08-580 808 80 

Fyll i intresseanmälan för elev som ansöker om att börja vid Gryningeskolan nedan med uppgifter om eleven så tar skolkansliet kontakt med er för uppföljning av er intresseanmälan.

Uppgifter om eleven

   

Vårdnadshavare 1

E-post
Adress
Postnummer

Vårdnadshavare 2

Vid ensamvårdnad repetera informationen.