Gryningeskolan 08-580 808 80   Gryningeskolans förskola 08-580 808 80 

Elevhälsoteamet på Gryningeskolan består idag av två specialpedagoger, en kurator och en sjuksköterska samt rektor. För en skola i storlek med Gryningeskolan så är detta en enorm pedagogisk resursbas som få skolor kan jämföras med. Denna satsning är vi givetvis väldigt stolta över. Dessa träffas varje tisdag och stödjer lärare och elever i sitt utvecklingsarbete och fortsatta lärande.

Genom de individuella utvecklingsplanerna (IUP) arbetar vi aktivt med att upptäcka elevers punkt A, utmaningar och svårigheter för att i god tid kunna stödja de med rätt insatser och extra hjälp. Specialpedagogerna jobbar även med att utveckla, stötta och följa upp våra lärare i klassrummen.

Det övergripande målet i enlighet med skolstyrelsens direktiv är att arbeta för att alla elever ska nå upp till skolans kunskapsmål samt se till att alla lärare uppfyller skolans pedagogiska krav för att kunna hjälpa eleverna att nå målen. Detta gör vi genom att rektor har lektionsobservationer på schemat för att följa upp lärarna i klassrummen med hjälp av specialpedagoger samt genom en organisatorisk kvalitétsutvecklingsplan.