Gryningeskolan 08-580 808 80   Gryningeskolans förskola 08-580 808 80 

På Gryningeskolan så arbetar vi med den digitala lärplattformen Infomentor. Genom Infomentor kan du följa ditt barns utveckling och lärande och se vilka mål som uppnåtts och vilka utvecklingsområden ditt barn har och behöver jobba mer med. På infomentor får du även information om veckans planering samt om olika läxor eller hemuppgifter.

Via infomentor kan du även meddela sjukfrånvaro, kommunicera med våra lärare eller med andra vårdnadshavare och elever.

Mer om infomentor kan du läsa på www.infomentor.se

Det är viktigt att hemmet är aktivt i att följa upp eleverna för att kunna nå maximalt resultat. Detta är vi medvetna om och därför har vi gjort satsningar på att se till att vårdnadshavare kan följa upp eleverna utveckling.