Gryningeskolan 08-580 808 80   Gryningeskolans förskola 08-580 808 80 

I Gryningeskolan erbjuder vi elever som bor långt och vill gå i Gryningeskolan möjligheten till elevskjuts. För det ändamålet har skolan egna anställda chaufförer och transportbilar. Gryningeskolan är enligt skollagen inte skyldig att erbjuda eleverna skolskjuts. Vår ambitionen är att alla som bor långt och vill gå i Gryningeskolan ska erbjudas möjligheten dock har vi ett begränsat antal platser.

Styrelsen har beslutat att aktivt skära ner på skolskjutsen för att fokusera om resurserna och satsa resurserna på utbildning med extra specialpedagoger samt satsa på en mer IT-integrerad utbildning (Ipads, 3d undervisning, digitalt lärande mm.). Gryningeskolan ska vara en framtidsskola som ska utrusta våra elever med verktygen, stödet och kunskaperna för att kunna skapa sig en framgångsrik framtid. Därför gör skolan prioriteringen att satsa mer på de elever som valt att gå på skolan hellre än att locka nya elever med skolskjuts.

För att lyckas med vår ambition och ge fler som bor långt möjligheten att gå i Gryningeskolan samtidigt som vi kan satsa mer på utbildningen – så erbjuder vi dem elever som bor nära skolan SL-kort istället.

De elever som fortfarande åker med elevskjutsen behöver dock innan de börjar åka med skolskjutsen tillsammans med sina föräldrar sätta sig in i elevskjutspolicyn och lämna in ”Bevis på medgivande till skolskjuts” innan de kan börja åka med elevskjutsen.